DYOM » Members » mimilol1lol1

Profile of mimilol1lol1

Bóg , honor , ojczyzna.

Information

MembergroupDYOM Designer
LocationPolska
Birthdate03.10.1998
RespectList
Gtaforums.com Username

mimilol1lol1

Member Stats

Registered
Jan 21 '12
Last Login
Dec 02 '15
Missions made
51 Avg: 4.1
Trailers made
2 Avg: -
VideoTuts made
0
TextTuts made
0
Comments made
30
Ratings made
3 Avg: 5.0

Mission List

MissionNameLast UpdateRatingViewsDownloadsComments
Mistyczna Przygoda 1 Feb 25 2012, 15:25477210543
GTA IV Misja 96 OkupFeb 25 2012, 15:26-7609200
GTA IV Misja 102 Pan i Pani BellicUk³adFeb 25 2012, 15:27-100511390
omaha beachMar 03 2012, 10:34-7229470
Moje imiê brzmi Martin cz1 Pla¿± EgipMar 07 2012, 16:01-70210150
Moje imiê brzmi Martin cz2 Posi³ki ! Mar 07 2012, 17:36-8398850
ACTA!(1)Mar 24 2012, 08:282.3311808603
Cz.1May 16 2012, 14:52-6727680
Jeery 1 zakup auta.May 16 2012, 16:31-6159970
Moje imiê brzmi Martin cz3 nadci±ganieMay 16 2012, 20:27-68510140
Moje imiê brzmi Martin cz4 ZwiadMay 17 2012, 18:28-6598910
Moje imiê brzmi Martin cz5 Masakra...May 19 2012, 19:13-6868080
ACTA!(2)May 20 2012, 13:1957448652
Powrót Salvatore 1/3May 20 2012, 20:44-6548160
82th airborne May 21 2012, 07:31-63410680
WW 2 Normandia 2/2May 21 2012, 20:40-7179010
WW 2 Normandia 1/2May 21 2012, 22:4847118512
£owcy Broni May 22 2012, 20:173.56989102
ZlecenieMay 23 2012, 14:16567510730
Wymiana Narkotyków May 23 2012, 16:0146427902
Zabiæ Olge Jul 12 2012, 13:09-6508740
Ustawka.!Jul 14 2012, 18:39-550611240
Mistyczna przygoda 2Nov 23 2012, 21:20-5169590
APOCALYPSA W SAN ANDREAS Nov 23 2012, 21:2155208031
82th Airborne 2Nov 24 2012, 19:51-5978320
82th Airborne 3Nov 24 2012, 19:51-5377930
RESIDENT EVIL SAN ANDREAS 1Nov 25 2012, 18:02-75110000
RESIDENT EVIL SAN ANDREAS 2Nov 26 2012, 15:044197513330
RESIDENT EVIL SAN ANDREAS 3Nov 26 2012, 15:53-6398540
CJ vs CJ Nov 26 2012, 20:263210813532
Anio³ stró¿Nov 26 2012, 23:27-7338390
HaraczNov 27 2012, 10:03-6829241
Niezwyk³e szkolenieNov 27 2012, 10:31-65710020
Popsucie planówNov 27 2012, 10:57-7028201
Kokaina i wielkie k³opotyNov 27 2012, 11:16-11457973
ChojankaNov 27 2012, 12:0557717853
wiek honoru (age of honor) Nov 30 2012, 09:42-5557250
KIM JESTEM ?Sep 30 2013, 14:02-5787750
ACTA!(3)Sep 30 2013, 23:18-5546430
RESIDENT EVIL SAN ANDREAS 4Oct 01 2013, 17:56-115911072
GTA 3 Part 1 Witamy w LibertyOct 06 2013, 01:17-7408330
GTA 3 Part 2 Dziewczynki LuigiegoOct 07 2013, 16:2027248610
Mistyczna przygoda 3Oct 09 2013, 16:0046167902
GTA 3 Part 3 Moje dziwki nie æpaj± ! Oct 09 2013, 16:42-6998352
Mistyczna przygoda 4Oct 10 2013, 17:54-5167550
Mistyczna przygoda 5Oct 10 2013, 21:54-5297120
Mistyczna przygoda 6Oct 22 2013, 21:3656917944
RESIDENT EVIL SAN ANDREAS 5Mar 04 2014, 00:00-7332940
Mistyczna przygoda 7Mar 13 2014, 16:5755506750
Mistyczna przygoda 8Mar 16 2014, 09:40-6361980
[GTA UNITED] Król heryMar 16 2014, 23:05-22012631

Trailer List

TrailerNameDateRating
[GTA UNITED] Król heryMar 16 2014, 23:10-
CJ vs CJMar 17 2014, 00:01-

Comments

Added by TheMariusz700 on May 20 2012, 13:18
Bêdê przechodzi³ twoje misje nied³ugo ;) Pozdrawiam.
Added by mimilol1lol1 on May 20 2012, 15:58
spooczko :D ja cb. te¿ pozdrawiam ;p jak co¶ '' misje bez fabu³y '' to po zmienia³em nazwy np: ''kokaina i wielkie k³opoty'' ;d
Added by szufla22 on Nov 27 2012, 17:53
https://www.facebook.com/GtaZoo naqurwiaj mi lajka :D ³±czmy siê skurwysyny! xD
Added by TheMariusz700 on Nov 27 2012, 20:02
Cze¶æ :) Pyta³e¶ co zrobiæ ¿eby auta nie je¼dzi³y po drogach. Wiêc w Menu Misji dajesz Objectives >Add Objective > Add Special Env. Objective > Ped/Car Behaviour > I dajesz No cars :)
Normal Peds/Cars - to jest wszystko normalnie, je¿dz± auta i chodz± ludzie
Riot Mode - to s± zamieszki
No Cars - to jest ¿e aut nie ma w ogóle
No Peds - to jest ¿e po ulicy i wszêdzie nie ma ludzi, przechodniów
No Peds/Cars - to jest ¿e nie ma aut i ludzi
:)
Added by mimilol1lol1 on Nov 27 2012, 23:21
Dziêki !:D z tym riot mode wiedzia³em ale z reszt± nie :c ale teraz wiem dziêki wielkie !
Added by szufla22 on Nov 28 2012, 22:51
GTA ZOO 6 !!
Added by mimilol1lol1 on Nov 28 2012, 23:36
widzê w³a¶nie :D
Added by TheMariusz700 on Nov 29 2012, 21:15
Je¶li chodzi o t± d³ug± misjê co Ci siê wy³±cza - to robi³e¶ j± w DYOM v7 czy v6?
Added by TheMariusz700 on Nov 30 2012, 14:30
Jak zrobi³e¶ t± misjê w DYOM v7 to siê nie dziwiê ;) W DYOM v7 jest jeszcze du¿o bugów i jest jeszcze niedopracowane. I dlatego pewnie misja siê wy³±czy³a przez jaki¶ bug. Najlepiej rób misjê DYOM v61 dopóki nie wyjdzie pe³na wersja DYOM v7. Pozdrawiam! :)
Added by TheMariusz700 on Dec 01 2012, 17:08
Zrobi³e¶ t± misjê w DYOM v6 od nowa? Czy j± za³adowa³e¶ w DYOM v6? Najlepiej powiedz mi która to misja, pobiorê j± i zobaczê ;)
Added by TheMariusz700 on Dec 22 2012, 22:05
Czemu misji nie wrzucasz? :)
Added by TheJacob2010 on Dec 27 2012, 16:39
Du¿o masz tych misji !
Added by CarQ on Jan 24 2013, 22:51
Ca³y sezon 1 Adventure of Bob Gibson ukoñczony! Zapraszam do pobierania
Added by rolnikpl on Mar 29 2013, 22:11
Wchodzisz jeszcze na DYOM? Jak wchodzisz to zrób jak±¶ fajn± seryjke.Ja w³a¶nie robiê! Wejd¼ na moje konto. ;-)
Added by ED on Apr 25 2013, 08:24
Wbijaj na moje nowe konto, stare to by³o Zulek, ale zapomnia³em jakie mia³em has³o :/
Added by mimilol1lol1 on Sep 29 2013, 12:18
Od Pi±tku 04.09.13 POWRACAM :)
Added by TheJacob2010 on Mar 22 2014, 17:41
Robisz ciekawe misje, mogê w graæ poniewa¿ u mnie mo¿na tylko w³±czyæ misje ju¿ nie tworzyæ. Bêdê je komentowa³
Added by mimi on Dec 05 2016, 18:08
MOJE NOWE KONTO

http://dyom.gtagames.nl/profile/19594

Log in to add your own comment