DYOM » Members » Carim

Profile of Carim

ENG:
Hello! My name's Karol. I'm 14 years old.
DE:
Hallo! Mein Name ist Karol. Ich bin 14 Jahre alt.
ESP:
¡Hola! Mi nombre es Karol. Tengo 14 años.
CZ:
Ahoj! Jmenuji se Karol. Mám 14 rokù.
FR:
Salut! Mon nom est Karol. J'ai 14 années.
RUS:
привет! Меня зовут Кароль. У меня есть 14 лет.

PL:
Dobra teraz na powa¿nie xD Nie znam tyle jêzyków, umiem tylko polski, angielski i niemiecki. A wiêc jak powy¿ej: Cze¶æ! Moje imiê to Karol. Mam 14 lat xD
Robiê misje ju¿ od dawna, tylko zacz±³em przesy³aæ je jako¶ rok temu. Moje misje maj± w pe³ni dopracowan± fabu³ê i dialogi (bez b³êdów!). Mieszkam w Kalei (woj. ¶l±skie, pow. k³obucki, gm. Wrêczyca Wielka). W szkole uczê siê w miarê dobrze, tylko mi siê nie chce xD, bo mia³em w podstawówce 5.0, a kurwa w gimbazie 4.0 xD. Mam 3 zwierzaczki: psa i 2 koty. Interesuje siê pi³k± no¿n±, grafik± komputerow± i motoryzacj±.

No to o mnie ju¿ wszystko wiecie. Teraz przejd¼my do misji:
- moja pierwsza przes³ana misja to "Oczekiwanie na Sztorm", znajdziecie j± w Dumping Grounds (wpiszcie KARQs),
- moje najlepsze misje to trylogia "Za Matkê Rosjê!",
No mo¿e trochê siê naczytacie, ale dowiecie siê czego¶ na mój temat :p.Information

MembergroupDYOM Designer
LocationPoland
BirthdateOctober '99
RespectListAMD-Sempron-2600+
1.5GhZ
Radeon9550
1GB-RAM
80GB
Gtaforums.com Username

Carim

Member Stats

Registered
Apr 07 '13
Last Login
Aug 04 '13
Missions made
3 Avg: 5.0
Trailers made
0
VideoTuts made
0
TextTuts made
0
Comments made
7
Ratings made
5 Avg: 4.2

Mission List

MissionNameLast UpdateRatingViewsDownloadsComments
Plebiscyt!Apr 13 2013, 22:35-3723993
Grand Theft Auto: Fort Carson StoriesJul 14 2013, 19:4656562043
GTA: SF - 1st Mission!!!!Aug 04 2013, 12:18-5094211

Comments

Added by rolnikpl on Apr 07 2013, 15:39
Cze, nareszcie przeniose si na nowe konto.
No to kiedy pierwsza misja? = )
Added by Carim on Apr 09 2013, 18:05
Ja bd mia czas i chci :d
Added by TheMariusz700 on Jun 05 2013, 14:13
Przepraszam e tak pno, ale masz :) 47341311

Log in to add your own comment