DYOM » Missions » Z czym to sie je?

Z czym to sie je?

By xMatixNajbardziej absurdalna produkcja ode mnie. Humor rodem z filmów z Leslie Nielsen'em. A znajdziecie tu: Walki Apaczów z Cyganami, Rasistowskie teksty i g³upie zrêczno¶ciowe gierki, a to co powiedzia³em to mo¿e 15% z tego ca³ego absurdu.
Uwaga! Uwaga!
¦ci±gasz na w³asn± odpowiedzialno¶æ! (Ale co jak to siê oka¿e najlepsza rzecz w twoim ¿yciu?)

---------------------------------------------------------------
Musia³em zrobiæ po prostu misje która bawi na swój sposób. Robienie misji z ogromn± ilo¶ci± strzelania, angielskich s³ow i poprawiania b³êdów s³ownych mnie mêczy³a.

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Nov 13 '11
Views
1143
Downloads
1419
Trailers
0
Comments
0

Mission Statistics

ReadOnly
yes
Objectives
83
Actors
61
Cars
12
Pickups
2
Objects
62

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

No comments yet, be the first to comment on this mission

Log in to add your own comment