DYOM » Missions » Kokaina i wielkie k³opoty

Kokaina i wielkie k³opoty

By mimilol1lol1w tej misji jeste¶ Ryderem i musisz jechaæ po kokainê do meksykanskiego sklepu ale co¶ siê k±plikuje .. dalej nic wam nie zdradze grajcie ;d

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Nov 27 '12
Views
1083
Downloads
653
Trailers
0
Comments
3

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
53
Actors
50
Cars
7
Pickups
2
Objects
0

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by Fiv123 on Mar 10 2012, 16:43
Dobra, misja d³uga co jest na plus. Jednak gdy zobaczy³em jak pisane s± dialogi. Od razu by³o widaæ ¿e misja jest zrobiona przez... Dziecko. Teksty typu "Thx Ryder" albo "Siema Smoke EJ" bo¿e popraw po prostu t± swoj± polszczyzne a twoje misje bêd± miodzio! Pomys³y masz dobre ale popraw jêzyk bo po prostu te twoje teksty odstraszaj± mia³em wy³±czyæ ale dlatego ¿e to po polsku wytrwa³em do koñca. Mam nadzieje ¿e nie olejesz moich rad.
Added by mimilol1lol1 on Mar 10 2012, 21:45
Dobra wiem mam tylko 13lat spróbujê siê dostosowaæ do twoich rad tylko ¿e ja niektóre misje rb. z nudów wiêc nie mam pomys³ów co do dialogów. ale postaram siê , zrobiæ misje gdzie bêdzie normalna polszczyzna :) dziêki ¿e przynajmniej dotrwa³e¶ do koñca.
Added by mimilol1lol1 on May 20 2012, 12:19
Misja nazywa siê '' Kokaina i wielkie k³opoty ''

Log in to add your own comment