DYOM » Missions » [¯ywe Trupy] Problem [EP.2]

[¯ywe Trupy] Problem [EP.2]

By CarQ

2 epizod serii "¯ywe Trupy". Gdy CJ i Sweet wstali zorientowali siê, ¿e Kendl przed zamieszkami pojecha³a do Cesara, wiêc CJ oczy¶ci³ ulicê z trupów, aby Pablo otworzy³ bramê i wyjechali do Cesara. U Cesara jego dom by³ ca³y w zombie. Jego barykada zosta³a zniszczona, a drzwi wy³amane. Carl szuka³ Kendl w jego domu, ale jej nie znalaz³. Po wyj¶ciu z domu, grupê zaatakowa³a horda zombie. Kiedy dojechali na zaplecze, okaza³o siê, ¿e sztywni wy³amali ich brame i dostali siê do ¶rodka. CJ ich wszystkich wybi³, ¿eby sprawdziæ zapasy, ale niestety kto¶ ich okrad³. Na koniec tajemniczy cz³owiek mierzy³ do grupy ze snajperki.

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Dec 03 '12
Views
448
Downloads
551
Trailers
0
Comments
5

Mission Statistics

ReadOnly
yes
Objectives
33
Actors
33
Cars
1
Pickups
0
Objects
16

Rating(2):

Rated 2 times, Average 4

Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by szufla22 on Dec 03 2012, 23:07
luna przyjemna misja, jedynie co mnie irytuje to Motyw z gwnej lini fabularne San Andreas xd
Added by CarQ on Dec 04 2012, 15:39
W tej serii motyw z San Andreas bdzie przeplata si z wymylonym.
Added by TheMariusz700 on Dec 04 2012, 19:46
Fajna misja :) Mnie w pierwszej rozwalio to jak Sweet wbieg do pokoju i krzycza "Ku*wa, CJ, wstawaj! Zombie atakuj" :)
Added by CarQ on Dec 04 2012, 21:52
Heh, a moe caa seria bdzie fajna? :D
Added by TheMariusz700 on Dec 05 2012, 12:03
Na pewno bdzie fajna ;)

Log in to add your own comment