DYOM » Missions » Za matke Rosje! Cz.II

Za matke Rosje! Cz.II

By CarQ

Marines po odpoczynku udaj± siê do podziemi. Sier¿ant Kie³basa jedzie do Majora Golonki po wsparcie. Jajo wdziera siê do bazy i zabija wszystkich Rosjan z zemsty, ¿e stra¿nik Rusków zabi³ wszystkich Marines. Kapral Jajo zabija szefa Rosjan i wychodzi na zewn±trz. Tam Sier¿ant Kie³basa ka¿e mu wsi±¶æ do ¶mig³owca, a Kie³basa zginie w ¶mierci za ojczyznê - wjecha³ samochodem w atomówkê. Ca³a baza eksploduje, a Jajo i Golonka dolatuj± na statek.

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Dec 14 '12
Views
400
Downloads
366
Trailers
0
Comments
0

Mission Statistics

ReadOnly
yes
Objectives
34
Actors
40
Cars
11
Pickups
7
Objects
32

Rating(1):

Rated 1 times, Average 4

Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

No comments yet, be the first to comment on this mission

Log in to add your own comment