DYOM » Missions » Za matke Rosje! Cz.III

Za matke Rosje! Cz.III

By CarQ

Rosjanie zaatakowali okrêt bojowy Marines. Kapral Jajo niszczy ich ³odzie i ¶mig³owce, po czym oczyszcza okrêt z Rosjan i zabija Pu³kownika W±trobê, który by³ zdrajc±. Po wszystkim Major Golonka daje wyk³ad i awans Kapralowi Jajo na Sier¿anta.

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Dec 15 '12
Views
424
Downloads
561
Trailers
0
Comments
1

Mission Statistics

ReadOnly
yes
Objectives
37
Actors
41
Cars
12
Pickups
3
Objects
1

Rating(2):

Rated 2 times, Average 3.5

Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by szufla22 on Dec 17 2012, 19:25
widok jak zdjty Hunter wpada w botw xD

Log in to add your own comment