DYOM » Missions » Pustynna Rozpierducha

Pustynna Rozpierducha

By TheMariusz700OPIS

Uzbrojeni w karabiny, pistolety maszynowe i wyrzutnie rakiet bandyci przejêli elektrowniê i magazyn na pustyni, gdzie zaczêli sk³adowaæ beczki z benzyn±.
My mamy za zadanie wkra¶æ siê do elektrowni od ty³u i zabiæ wszystkich bandytów oraz oczy¶ciæ magazyn.
Misja jest pe³na strzelania, akcji i wybuchów, nie nale¿y do ³atwych i gwarantuje du¿o zabawy.

POZIOM TRUDNO¦CI
TRUDNY

PROBLEMY/BUGI
BRAK

INNE INFORMACJE
Po do¶æ d³ugiej nieaktywno¶ci na DYOM powróci³em i bêdê robi³ nowe misje :)

Komentujcie i oceniajcie misjê :) Pozdrawiam!

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Jan 20 '13
Views
691
Downloads
573
Trailers
0
Comments
4

Mission Statistics

ReadOnly
yes
Objectives
54
Actors
79
Cars
11
Pickups
2
Objects
87

Rating(3):

Rated 3 times, Average 4.67

Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by CarQ on Jan 21 2013, 21:26
Zajebista misja, ale poziom trudnoci i fabua s troch nie tak. No bo skd wiemy (i po co) ,e CJ ma odzyska rafineri?
Added by TheMariusz700 on Jan 24 2013, 18:19
Zrobiem t misj dla zabawy i przyjemnoci, fabu wymyliem potem eby nie byo bez niej :) Poziom trudnoci jest dobry - nie bd cay czas wrzuca prostych, atwych misji, co jaki czas bd jaka trudna :) Nie przejmuj si o fabu, itd. DYOM jest po to eby robi misje i si nimi dzieli i si bawi i przyjemnie gra :)
Added by rolnikpl on Apr 27 2013, 10:05
Zjarana misja xD
Pena akcji ! Super!
Added by QaiserH on Feb 23 2014, 04:06
5 Stars :)

Log in to add your own comment