DYOM » Missions » Bob cz.6 Poker

Bob cz.6 Poker

By rolnikpl

Jedzie sie do posiad³o¶ci Pokera. Tam musimy dostaæ sie na ostatnie piêtro.
PS.Ostatnia misja z serii Boba ;p a po za tym nie wiem czy dobrze wysz³a.

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Feb 15 '13
Views
677
Downloads
692
Trailers
0
Comments
3

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
8
Actors
54
Cars
13
Pickups
5
Objects
13

Rating(1):

Rated 1 times, Average 2

Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by sebastianpol on Feb 23 2013, 22:10
No w³a¶nie nie za dobrze wysz³a bo crashuje na pocz±tku. Wed³ug mnie seria Boba wysz³a nie za ciekawie. Nastêpnym razem wstaw co¶ bardziej kreatywnego i z pomys³em.
Added by rolnikpl on Mar 01 2013, 14:40
Na przyk³ad?
Added by sebastianpol on Mar 01 2013, 22:01
Có¿, my¶lê, ¿e to ju¿ od Ciebie zale¿y to, z jakim pomys³em wychodzisz do nas i co prezentujesz. Nie chcê tu oczywi¶cie nikogo obra¿aæ tylko staram siê dobrze poradziæ.

Log in to add your own comment