DYOM » Missions » [ppM] (Tom) Dresiarze

[ppM] (Tom) Dresiarze

By rolnikpl

Pierwsza misja z serii "pokrêcone przygody Marcina" :
Marcin - ty l Tom - kumpel
OPIS: Idziemy do Toma. Mówimy mu ¿e na pla¿y krêc± sie jacy¶ podejrzane typy. Postanawiamy to sprawdziæ. Jednak nas nie polubili...

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Mar 23 '13
Views
605
Downloads
1030
Trailers
0
Comments
3

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
21
Actors
21
Cars
7
Pickups
1
Objects
8

Rating(2):

Rated 2 times, Average 3.5

Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by TheMariusz700 on Mar 23 2013, 14:21
Zwiozê tylko drzewo do kot³owni i wracam przej¶æ Twoj± misjê :) Ja te¿ jedn± misjê wrzuci³em, pozdrawiam! :)
Added by TheMariusz700 on Mar 23 2013, 16:24
¦wietna misja, wcale nie jest taka przeciêtna i podoba mi siê ¿e piszesz po polsku, z du¿ej litery i bez b³êdów :) Za to wielki plus i wcale nie umiesz tak ma³o, robisz dobre cutscenki i teksty :) Misja mi siê podoba³a i nie przejmuj siê, z czasem siê wiele nauczysz ;) Mi pó³tora roku zajê³o zanim siê nauczy³em tak naprawdê robiæ profesjonalne misje ;)
Added by rolnikpl on Mar 24 2013, 20:29
Ok ;-)

Log in to add your own comment