DYOM » Missions » [Rwda] Ballas

[Rwda] Ballas

By rolnikpl

Druga misja z serii "Robert wkracza do akcji"

Opis:
W tej misji walczymy z gangiem Ballas.

Poziom trudno¶ci:
¦redni

Bugi:
Brak

Komentowaæ ! !

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Mar 29 '13
Views
593
Downloads
858
Trailers
0
Comments
1

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
12
Actors
40
Cars
17
Pickups
2
Objects
0

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by TheMariusz700 on Mar 31 2013, 15:01
Jak by³em w drodze powrotnej do domu, to pomy¶la³em, ¿e napiszê Ci ¿e dobrze by by³o jakby jeszcze obok domu czekali Ballasi, ale tak my¶la³em ¿e mog± byæ. Kiedy dojecha³em stali tam, ale mog³e¶ zrobiæ wiêksza rozróbê ;)

Log in to add your own comment