DYOM » Missions » BARDZO WA¯NE INFORMACJE

BARDZO WA¯NE INFORMACJE

By CarQ

To nie jest misja tylko wyt³umaczenie mojej baaaaaaaaaaaardzo d³ugiej nieobecno¶ci.

Po 1:
- Muszê siê uczyæ w tym semestrze.

Po 2:
- Nie mam czasu na robienie misji.

Po 3:
- Nie mia³em dostêpu do komputera od lutego do koñca marca.

RZUCAM SERIÊ "ADVENTURE OF BOB GIBSON" !!!

Moje misje bêd± dostêpne raz na 1-2 tygodnie (mog± byæ czê¶ciej w wakacje, albo dni wolne od szko³y) !!!

Zapowied¼ nowej serii nast±pi 2 kwietnia 2013 roku i bêdzie to opowie¶æ wzorowana na ch³opaku ze wsi, który ma 15-16 lat, czyli podobnie jak w Bully.

Piszcie w komentarzach TAK, lub NIE, bo rozwa¿am nad zamkniêciem tego konta i przej¶ciu na nowe, gdy¿ moje obecne konto jest "za¶miecone" misjami AoBG. G³os nale¿y do was!!!

Z powa¿aniem Wasz kumpel CarQ...


Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Apr 01 '13
Views
413
Downloads
477
Trailers
0
Comments
5

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
0
Actors
0
Cars
0
Pickups
0
Objects
0

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by TheMariusz700 on Apr 01 2013, 20:16
Jeli chcesz to moesz przej na nowe konto, ja miaem to zrobi u siebie, ale jednak zostaem :)
Added by CarQ on Apr 02 2013, 12:10
Jeli inni Polacy odpowiedz na TAK to niebawem zobaczycie moje misje na profilu "Carim".
Added by rolnikpl on Apr 02 2013, 17:06
Mi obojtnie...tylko seria AoBG cakiem dobrze ci wysza. Wic nie wiem czemu chcesz zaorzy nowe konto.
Added by rolnikpl on Apr 03 2013, 14:01
No a kiedy przenosisz sie na drugie konto? Mam nadziej e nie dugo bdziesz robi znowu misj. ;-)
Added by PrinceMedium on Apr 03 2013, 16:38
To twoje konto rob z nim co chcesz.Szkoda serii Adventure of Bob Gibson bo byla bardzo fajna

Log in to add your own comment