DYOM » Missions » WSF: Koniec z zombie

WSF: Koniec z zombie

By rolnikpl

Druga misja. "W San Fierro"

OPIS

W tej misji wojsko opanowywuje sytuacje w San Fierro.

POZIOM TRUDNO¦CI
£atwy

PROBLEMY/BUGI
Brak

INNE INFORMACJE
Nastêpna misja nie bêdzie o zombie.

Komentujcie i oceniajcie misjê

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Apr 02 '13
Views
584
Downloads
856
Trailers
0
Comments
1

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
32
Actors
22
Cars
2
Pickups
0
Objects
15

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by TheMariusz700 on Apr 02 2013, 10:57
My¶la³em ¿e bêdzie o wiele wiêcej akcji, ¿e CJ z przyjació³mi bêd± walczyæ z wojskiem, pe³no zombie, wybuchy... A zabi³o siê kilku zombie i tyle... Naprawdê dobrze by by³o jakby¶ robi³ wiêcej akcji w swoich misjach... Bo takie tylko strzelanie i zabijanie i jazda, to nie za ciekawe ju¿... :)

Log in to add your own comment