DYOM » Missions » Proukcja narkotyków cz.1

Proukcja narkotyków cz.1

By rolnikpl

Bêd± dwie czê¶ci. Druga bêdzie obok staci.

Info:
Jako¶ w ostatnie dni sie mam ¿adnych pomys³ów na misje. Gdy polata³em po miastach wpad³ mi ¶wietny pomys³ i zacze³em robiæ t± misjê. Nie chce robiæ serii, bo ju¿ robi³em i to nie jedn±...

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Apr 19 '13
Views
539
Downloads
865
Trailers
0
Comments
2

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
13
Actors
23
Cars
11
Pickups
2
Objects
24

Rating(1):

Rated 1 times, Average 3

Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by rolnikpl on Apr 19 2013, 16:49
Niby actorów jest ma³o ale was wci±gnie.
POBIERAÆ !
Added by Carim on May 31 2013, 22:53
Misja ciekawa i ³atwa, ale b³êdy ortograficzne i logika obni¿aj± ocenê. No bo kto robi fabryke narkotyków parê metrów od policji ? ;)

Log in to add your own comment