DYOM » Missions » Pierdu Pierdu Bêdzie Wiosna [PL]

Pierdu Pierdu Bêdzie Wiosna [PL]

By HPV8PL

Gruby zadu¿o zjad³ i zachcia³o mu siê sraæ... SSSRRRRUUUUUUU!!!!!... Gruby przelecia³ przez portal na Trytona, trzeba go znale¼æ. Pod koniec wyjdzie na jaw czym jest jego prawdziwe ¿ycie.

UWAGA!!! Misja zosta³a oznaczona znakiem +18, wulgarny jêzyk i przemoc! Nie podawaæ dzieciom poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia!!!

Nied³ugo 2 Czê¶æ!

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Jul 16 '13
Views
670
Downloads
662
Trailers
0
Comments
1

Mission Statistics

ReadOnly
yes
Objectives
51
Actors
6
Cars
0
Pickups
1
Objects
19

Rating(2):

Rated 2 times, Average 3

Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

Added by TheJacob2010 on Jul 18 2013, 09:34
Dobre, Masz pi gwiazdek

Log in to add your own comment