DYOM » Missions » Operacja: Demotywator

Operacja: Demotywator

By Xeneo

Pierwsza czê¶æ serii misji o globalnym konflikcie. Seria pokazuje nam ¶wiat przed wybuchem wojny i protagonistkê, która ma rozmaite zadania od swoich wojskowych prze³o¿onych.

UWAGA!!! PRZED MISJ¡ NALE¯Y WPISAÆ KODY AEZAKMI, PROFESSIONALKILLER, NATURALTALENT!!!

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Oct 06 '13
Views
524
Downloads
641
Trailers
0
Comments
0

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
14
Actors
18
Cars
3
Pickups
4
Objects
0

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

No comments yet, be the first to comment on this mission

Log in to add your own comment