DYOM » Missions » S.A.S-AAB: ,,Pu³apka"

S.A.S-AAB: ,,Pu³apka"

By MaestroLisuAmerican Assassin's Brotherhood ci±gle powiêksza swe szeregi. Nie tylko dziêki ratowaniu ofiar cz³onków DGA, ale tak¿e wiele osób sami przy³±czaj± siê do Bractwa. W pewnej przeja¿d¿ce, w której uczestniczy³: jeden z Boss'ów AAB - Jacob Casydy i trzech zwyk³ych cz³onków... natrafiaj± po raz kolejny na znêcaniem siê cz³onków DGA nad cywilami. Ludzie AAB chc± stan±æ do walki z brutalami, jednak okazuje siê, ¿e to pu³apka zastawiona przez Dangerous Group American!

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Dec 14 '13
Views
710
Downloads
1005
Trailers
0
Comments
0

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
12
Actors
28
Cars
9
Pickups
0
Objects
2

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

No comments yet, be the first to comment on this mission

Log in to add your own comment