DYOM » Missions » D.B.W: #001. ,,Oddzia³ specjalny"

D.B.W: #001. ,,Oddzia³ specjalny"

By MaestroLisuDangerous Blood Warriors bardzo czêsto transportuje dragi. W koñcu na ich trop wpada F.B.I. Tom Taylor, który dowodzi ca³ym FBI, planuje atak na dwóch ludzi, którzy sprawuj± w³adzê nad DBW. Teraz, w³a¶nie oni bêd± przewoziæ narkotyki z San Fierro, do Las Venturas. F.B.I zastawia zasadzkê!

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Nov 02 '13
Views
3195
Downloads
1956
Trailers
1
Comments
0

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
31
Actors
71
Cars
17
Pickups
2
Objects
2

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

SELECTTrailerNameAuthorDateRating
PLAY,,Oddzia³ specjalny" TRAILERMaestroLisuNov 02 2013, 16:05
0
",,Oddzia³ specjalny" TRAILER"
Not rated yet.
Log in add your rate


Log in to propose your own trailer

Comments

No comments yet, be the first to comment on this mission

Log in to add your own comment