DYOM » Missions » ,,Syndykat znowu atakuje"

,,Syndykat znowu atakuje"

By MaestroLisu

... Kolejny atak na Brotherhood Saint's zaplanowa³ wysoko stoj±cy w King's- Tom. Akcja mia³a rozpocz±æ siê zwabieniem ludzi z Bractwa na ulicê Doherty w San Fierro, gdzie Syndykat zaatakujê ¦wiêtych...

,,Syndykat znowu atakuje" na YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=kXPwCBAypbk

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Nov 02 '13
Views
693
Downloads
1134
Trailers
0
Comments
0

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
26
Actors
32
Cars
15
Pickups
3
Objects
0

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

No comments yet, be the first to comment on this mission

Log in to add your own comment